•ESPC [3th Event] Underneath Your Clothes

posted on 21 May 2013 18:17 by rin2984123 in ESPC
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม...
 
 
 
 
 
 
 
ม..มาส่งเว้นท์ค่ะ  ; //// ;
 
 
 
 
เว้นท์นี้วาดเสร็จภายในหนึ่งวัน
#แต่กว่าจะได้ลงสีเป็นเวลาทั้งสิ้นสามวัน...
 
 
 
 
มันแบบ...
 
 
 
 
มันวาบหวิวจุงเบยอะ 55555
 
 
 
 
 
 
#เว้นไว้ให้ทำใจ
 
#มันหลอนมากนะท่านผู้ชม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอานะ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอาล่ะนะ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
//สั่นกลัว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ถ่ายหา**องเหรอ(วะ)ครับ..."
 
 
 
 
//โดนสูบพลังชีวิตตายหะไปย์
 
 
 
 
วาดแบบมั่วมาก...
ลงสีแบบมั่วมาก...
 
 
 
 
 
 
โครตเหนื่อย O]---[
 
 
 
 
 
ไปล่ะครับ  เจอกันเอนทะรี่หน้า  
 
บะบาย 
 

Comment

Comment:

Tweet